Molenweg Gezondheidscentrum Enkhuizen
 
 
Molenweg Gezondheidscentrum Enkhuizen
 
 
 

Disclaimer

Deze website is eigendom van de gezamenlijke zorgverleners in Molenweg Gezondheidscentrum. Met het bezoeken van deze website accepteer je deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Molenweg Gezondheidscentrum of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Molenweg Gezondheidscentrum delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Molenweg Gezondheidscentrum deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Verantwoordelijkheid

Molenweg Gezondheidscentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op deze site kun je melden aan de webbeheerder via info(at)welwonen.nu.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Molenweg Gezondheidscentrum, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Molenweg Gezondheidscentrum, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Ontwerp

De huisstijl en website van Molenweg Gezondheidscentrum zijn ontworpen door Minkowsky visuele communicatie. De technische realisatie van de website is uitgevoerd door Hutspott.

Cookies

Deze site maakt beperkt gebruik van cookies. Lees hier meer.